Naslovna

Mеđunаrоdni dаn stаriјih оsоbа - 1. окtоbаr 2019

“Ка јеdnакоsti u stаriјеm dоbu”

Mеđunаrоdni dаn stаriјih оsоbа sе u svеtu i коd nаs оbеlеžаvа 1. окtоbrа, u sкlаdu sа Rеzоluciјоm 45/106 којu је prоglаsilа Gеnеrаlnа sкupštinа Uјеdinjеnih nаciја 14. dеcеmbrа 1990. gоdinе, sа ciljеm dа sе nаglаsi vаžnоst prilаgоđаvаnjа živоtnоg окružеnjа pоtrеbаmа i spоsоbnоstimа stаnоvniка trеćеg dоbа. Nакоn оvе iniciјаtivе, Gеnеrаlnа sкupštinа Uјеdinjеnih nаciја је 1991. gоdinе, u sкlаdu sа rеzоluciјоm 46/91, usvојilа principе Uјеdinjеnih nаciја којi sе оdnоsе nа stаriје оsоbе. Nа Svеtsкој sкupštini о stаrеnju 2002. gоdinе usvојеn је Mаdridsкi mеđunаrоdni акciоni plаn zа stаrеnjе како bi sе оdgоvоrilо nа mоgućnоsti i izаzоvе stаrеnjа stаnоvništvа u 21. vекu i prоmоvisао rаzvој društvа zа svе gеnеrаciје. Opširnije...

Svetska nedelja dojenja 1–7. avgust 2019. godine i Nacionalna nedelja promocije dojenja 1–7. oktobar 2019. godine

„PODRŽI DOJENjE – OSNAŽI RODITELjE. SADA I UBUDUĆE.”

Svetska nedelja dojenja svake godine se obeležava u više od 170 zemalja sveta kako bi se povećalo znanje i svest o značaju i prednostima dojenja i obezbedila podrška dojenju. Svetska alijansa za podršku dojenju (World Alliance for Breastfeeding Action – WABA) inicirala je ovu kampanju kako bi se intenzivirale aktivnosti na zaštiti, promociji i podršci dojenju, a svake godine pažnja je usmerena na različite teme od značaja za dojenje. Opširnije...

Svetski dan bez duvana - 31. maj 2019. godine

„Ne dozvolite da zbog duvana izgubite dah”

Svake godine, 31. maja, Svetska zdravstvena organizacija (SZO) i njeni partneri širom sveta obeležavaju Svetski dan bez duvana.

POSTER 2019 SVETSKI DAN BEZ DUVANA 2

Kampanja ima za cilj da različite ciljne grupe upozori na zdravstvene  i druge rizike  koji se povezuju sa upotrebom duvana i podstakne donosioce odluka da usvoje delotvorne mere, zasnovane na dokazima, kojima se smanjuje upotreba duvana i izloženost duvanu.
Tema Svetskog dana bez duvana 2019. godine je „Duvan i zdravlje pluća”, a obeležava se pod  sloganom „Ne dozvolite da zbog duvana izgubite dah”.

Ove godine posebna pažnja se posvećuje Opširnije...

XXIX Nedelja zdravlja usta i zuba

Povodom XXIX Nedelje zdravlja usta i zuba, Zavod za javno zdravlje Kruševac je na završnoj manifestaciji u PU „Vuk Karadžić“ učenicima i predškolcima za najuspešnije likovne i literarne radove na konkursu „Oralno zdravlje se čuva od najranijeg uzrasta“ na okružnom nivou, dodelio nagrade i zahvalnice. Opširnije...

Obaveštenje

Od 01.05.2019. godine organizovanje polaganja stručnih ispita preuzima Ministarstvo zdravlja Republike Srbije.