NaslovnaO ZavoduMeđunarodni dan starijih osoba - 1. oktobar 2017. godine

Međunarodni dan starijih osoba - 1. oktobar 2017. godine

Starenje populacije danas predstavlja jedan od najvećih uspeha čovečanstva ali je i jedan od najvećih javnozdravstvenih izazova.
Procena je da će broj starijih osoba širom sveta porasti za 56%, odnosno sa 901 milion osoba na više od 1,4 milijarde između 2015. i 2030. godine. Do 2030. godine, broj osoba starijih od 60 godina i više će premašiti broj mladih uzrasta od 15 do 24 godine.
Slogan ovogodišnje kampanje: “Korak u budućnost: prepoznavanje talenata, doprinosa i učešća starijih u društvu” izabran je sa ciljem da se promoviše doprinos i učešće starijih osoba u porodici, lokalnoj zajednici i društvu. Ovogodišnja tema naglašava vezu između prepoznavanja talenata među starijim osobama i mogućnosti njihovog učešća u okruženju u kome žive, čime se omogućava implementacija Agende 2030 i Madridskog međunarodnog plana akcije o starenju, koji trenutno prolazi kroz treći krug pregleda i procene. Potreba da se obrati pažnja na često zanemaren doprinos starijih osoba, nije samo neophodana za njihovu dobrobit, već je i imperativ za proces održivog razvoja.
Neophodno je istražiti najdelotvornije načine promocije i osnaživanja učešća starijih osoba u različitim aspektima života, ali i podržati njihovo učešće, u skladu sa osnovnim pravima starijih osoba, njihovim potrebama i željama.


Ciljevi ovogodišnje kampanje:
•    Omogućavanje uslova/mera koje utiču na spremnost starijih osoba da aktivno učestvuju, što podrazumeva zdravstveno osiguranje, redovan prihod, pravnu zaštitu i pristup finansijskim uslugama.
•    Načini/sredstva za osnaživanja učešća u starosti, uključujući savremenu tehnologiju, obrazovanje i doživotno učenje, pristup informacijama, kao i prevazilaženje barijera koje isključuju ili diskriminišu starije osobe.

 

Pridružite se

Obeležavanje Međunarodnog dana starijih osoba uključiće veliki broj zdravstveno-promotivnih aktivnosti u lokalnoj zajednici kao što su predavanja, zdravstveno-promotivne izložbe, tribine, okrugli stolovi, konferencije za novinare, javne manifestacije, koncerte, sportske događaje, bazare zdravlja i slično.

Zavod za javno zdravlje Kruševac je u saradnji sa Službom polivalentne patronaže Doma zdravlja Kruševac i Crvenim krstom Kruševac, ovim povodom obišao staračka domaćinstva u Žabarima i Trebotinu. Tom prilikom je meren krvni pritisak i glikemija i vođen prijateljski razgovor o problemima i potrebama ovih osoba koje su, na žalost, uglavnom prepušteni sami sebi. Zavod je našim starim i ugroženim osobama na ovom području uručio poklone.

liflet stari nasl.

liflet stari

DSCN7499 - Copy

DSCN7501 - Copy

DSCN7513

DSCN7586

DSCN7596

Poslednje vesti

cert 
rszdravlje 
whologo 
batut
doktor
krusevacEPZZO

RFZO

DILS

© 2018 Zavod za javno zdravlje Kruševac. Sva prava zadržana.