NaslovnaO ZavoduSvetski dan hrane i Oktobar mesec pravilne ishrane - 16. oktobar 2018. godine

Svetski dan hrane i Oktobar mesec pravilne ishrane - 16. oktobar 2018. godine

„Pravilna ishrana – ulaganje u budućnost”

Organizacija za hranu i poljoprivredu (FAO) obeležava svake godine 16. oktobar – Svetski dan hrane, dan kada je ova organizacija i osnovana 1945. godine. U Srbiji se 16. oktobar – Svetski dan hrane obeležava od 2001. godine uz podršku Ministarstva zdravlja Republike Srbije. Ove  godine Svetski dan hrane, 16. oktobar obeležava se pod sloganom: „Pravilna ishrana – ulaganje u budućnost” sa fokusom na smanjenje broja gladnih u svetu.
Posle perioda pada, učestalost gladi u svetu ponovo raste. Prema najnovijem izveštaju FAO, danas više od 815 miliona ljudi pati od hronične pothranjenosti, dakle jedna na svakih devet osoba, a od toga 60% čine žene.
Ključne činjenice:
• Oko 80% ekstremnosiromašnihživi u ruralnimpodručjima. Vecćinanjihživiizavisiodpoljoprivrede.
• Svakegodine, gladubijavišeljudiodmalarije, tuberkuloze i AIDS-a zajedno.
• 45% smrtnostiodojčadiseodnosinapothranjenost. Zastoj u razvoju i daljeutiče na 155 milionadecemlađeodpetgodina, dok jeistovremeno, gojaznostdece u porastu u svimregijama.
• 1,9 milijardiljudi - višeodčetvrtinesvetskepopulacije – pateodprekomernetežine. Odovogbroja, 600 milionajegojazno, a gojaznostodraslihsusvetuubrzanoraste.
• 3,4 milionaljudiumresvakegodinezbogpreveliketežine i gojaznosti.
• Troškovipothranjenosti u svetskojekonomijiiznose 3,5 trilionadolaragodišnje.
• FAO procenjujedapoljoprivrednaproizvodnjamoraporastizaoko 60% do 2050 godine, kakobiseobezbedila dovoljna količina hrane. Sukobi, ekstremnivremenskidogađajivezanizaklimatskepromene i usporavanjeprivredepredstavljajurizikzaovajcilj.
• Veliki broj gladnih širom sveta, 489 miliona, odkojih 75 procenata činedecasazastojem u rastu i razvojudopetgodinaživota, žive u zemljamapogođenim ratnim sukobima ikonfliktima.
• Klimatskepromenetakođeutiču napogoršanjestanjagladi u svetu.
• Trećinahranekoja se proizvedeširomsvetase izgubiiliuzaludnopotroši. Troškovibačenehranesuoko 2,6 trilionadolaragodišnje, uključujući 700 milijardieuratroškovazaživotnusredinu i 900 milijardidolarasocijalnihtroškova.
Zato je Svetskidanhrane iprilikadaseukaženaznačajpostizanja ciljaodrživograzvoja - bezgladnihdo 2030. godine.
KljučneporukeSvetskogdanahrane 2018. godine:
1. Neophodne suhumanitarneakcijeu cilju prikupljanja pomoći radi rešavanja problema ishrane i higijene.
2. Dalje ulaganje u razvoj poljoprivrede kroz inovativne politike.
3. Prilagođavanje poljoprivredne proizvodnje klimatskim promenama i rešavanje problema bezbednosti hrane u klimatski osetljivim područjim.
4. Stvaranje uslova za održivi poljoprivredni razvoj kako bi se obezbedili uslovi za povratak raseljenihlica.
Svakegodinese u oko 150 zemaljaširomsvetaorganizujevelikibrojdogađaja - odmaratonaprekoizložbi, predstava, takmičenja i u ciljuobeležavanjaSvetskogdanahrane.
InstitutzajavnozdravljeSrbije „DrMilanJovanovićBatut” samrežomokružnihinstituta/zavodazajavnozdravljesvakegodinepripremaobeležavanjeSvetskogdanahrane, 16. oktobra, kaoznačajnogdatuma u Kalendarujavnogzdravlja i kampanjuOktobar – mesecpravilneishrane. Ove godine je povodom Svetskog dana hrane raspisan konkurs za izbor najboljih likovnih i literarnihradovazadecupredškolskihustanova i učenikeosnovihškolanatemu „Pravilna ishrana – ulaganje u budućnost", a biće organizovana i predavanja, tribine, izložbe natemuunapređenja ishrane.