NaslovnaO namaOrganizacija

Organizacija i Rukovodstvo

Direktor: Dr Dragoljub Vuksanović, spec. epidemiologije
Lice za bezbednost i zdravljena radu: Dalibor Đurđević, dipl ekonomista
Lice za informacije od javnog značaja: Biljana Mosurović, dipl. pravnik
Referent za komunikaciju: Violeta Milićević, dipl. sociolog
Glavni tehničar zavoda: Marjan Dujović, sanitarni ekolog
Koordinator za kvalitet: Nenad Kostić, spec. san. hemije
 
Rukovodilac: Biljana Mosurović, dipl. pravnik
Sistem administrator: Milena Đorđević
Tehnički sekretar: Jasmina Marković
 
Rukovodilac: Dragan Smiljković, dipl. ekonomista
Načelnik: dr Vesna Marić, spec. higijene
Šef odeljenja: dr Slađana Stanić, spec. higijene
Glavni tehničar: Marjan Dujović, sanitarni ekolog
 
Odeljenje za higijenu i humanu ekologiju
Šef: dr Slađana Stanić, spec. higijene
Doktori: dr Vesna Marić, dr Aleksandra Bojanić, dr Vesna Rakonjac
Inženjer: Aleksandar Đorđević, dipl. inž. zaštite životne sredine
Glavni tehničar: Marjan Dujović, sanitarni ekolog

Odeljenje za sanitarnu hemiju i ekotoksikološku dijagnostiku
Šef: Dragan Stevanović, spec. toksikolog
Dipl. hem.: Mr Violeta Stefanović, Nenad Kostić, Jasmina Kitanović, Katarina Mihajlović, Vanja Virijević
Glavni tehničar: Predrag Dunjic, lab. tehničar

Odeljenje za sanitarnu mikrobiologiju
Šef: Danijela Milovanović, dipl. biol. spec. biolog
Glavni tehničar: Jelena Milenković, lab. tehničar

Centar za humanu mikrobiologiju
Načelnik: dr Slađana Stojanović, spec. mikrobiologije
Doktori:
 dr Dragana Petrović, dr Danilo Zdravković
Glavni tehničar: Olivera Filipović, laborant

Načelnik: dr Nada Vuković, spec. socijalne medicine
Doktori: dr Goran Pešić, spec. socijalne medicine
 
Načelnik: dr Goran Pešić, spec. socijalne medicine
Dipl. sociolog: Violeta Milićević
 
Načelnik: Mr Mirjana Avramović, spec. epidemiologije
Doktori:
dr Predrag Pavlović, spec. epidemiologije
Glavni tehničar: Boban Petković, sanitarno-ekološki tehničar
 

organizaciona sema