NaslovnaStručni ispit

Stručni ispiti

Obaveštenje o organizovanju polaganja stručnog ispita

Zdravstveni radnici sa višom i srednjom stručnom spremom, posle završenog pripravničkog staža u trajanju od 6 meseci, podnose prijavu za polaganje stručnog ispita Zavodu za javno zdravlje Kruševac, ul. Vojvode Putnika br. 2 - II sprat, kancelarija br. 26 i 27 (svakog radnog dana od 8 - 14 časova).

Prijava za polaganje strucnog ispita zdravstvenih radnika i saradnika sa višom i srednjom školskom spremom

Pripravnicka knjiica za zdravstvene radnike i saradnike

Uz prijavu se dostavlja:
1. Overena fotokopija diplome ili uverenja;
2. Overena pripravnička knjižica sa uredno popunjenim datumima, pečatima i potpisom odgovornog lica u skladu sa planom i programom za svaki profil;
3. Dokaz o uplati 8.990,00 dinara na ime troškova polaganja (po rešenju Ministarstva zdravlja br. 152-02-01115-2/2017-04).

Uplata se može izvršiti u prizemlju Zavoda, Sanitarni pregledi Centra za kontrolu i privenciju bolesti.

Licu kome je odobreno polaganje stručnog ispita blagovremeno se dostavlja (putem pošte na kućnu adresu ili telefonskim kontaktom) obaveštenje o danu i mestu polaganja.

Ako zdravstveni radnik nije položio stručni ispit može ga ponovo polagati posle 60 dana. U tom periodu ne mogu se preuzeti predata dokumenta.

Zdravstvenom radniku koji je položio stručni ispit izdaje se uverenje, koje se preuzima u Odeljenju za opšte, pravne i tehničke poslove (kancelarija br. 26), lično ili licu sa ovlašćenjem (koje ovlasti zdravstveni radnik). Priložena dokumenta ostaju u trajnoj dokumentaciji Zavoda.

Napomena: Pripravnička knjižica je trajni dokument koji ostaje u arhivi Zavoda sa ostalim dokumentima kandidata, a overena fotokopija ostaje kandidatu za regulisanje ostalih potreba (npr. odlazak u inostranstvo).

Polaganje stručnog ispita se obavlja pred ispitnom komisijom svakog meseca, od 25-og do kraja tekućeg meseca (izuzev jednog meseca u godini Jul ili Avgust).

Ispitna pitanja za polaganje strucnog ispita zdravstvenih radnika i saradnika sa višom i srednjom školskom spremom
Ispitna pitanja - zakonodavsto
Ispitna pitanja - preventiva - za sve zdravstvene radnike
Ispitna pitanja - medicinske sestre – tehnicari opsteg smera
Ispitna pitanja - laboratorijski tehničar
Ispitna pitanja - fizioterapeutski tehničar
Ispitna pitanja - farmaceutski tehnicar
Ispitna pitanja - ginekologija – akušerstvo
Ispitna pitanja - radiološki tehničar

Kontakt osoba:  Biljana Mosurović, dipl. pravnik
                             Ljiljana Radović, administrativno-tehnički sekretar
Telefoni: 037/438-794, 427-241, lok. 26
Faks: 037/422-951
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Poslednje vesti

 
rszdravlje 
whologo
batut
krusevac

RFZO

© 2019 Zavod za javno zdravlje Kruševac. Sva prava zadržana.