NaslovnaOpremaO ZavoduKvalitet vazduha na teritoriji grada Kruševca

Kvalitet vazduha na teritoriji grada Kruševca

Zavod za javno zdravlje Kruševac vrši kontinuirani monitoring kvaliteta ambijentalnog vazduha na teritoriji grada Kruševca, i to na pet mernih mesta na gradskom području (Bivolje, Centar, Jasički put, Stara čaršija, Bolnica), kao i na jednom mernom mestu na seoskom području (Mačkovac). Prati se sumpordioksid, azotni oksidi i čađ svakodnevno u toku cele godine. Takođe se prate i ukupne taložne materije na 11 mernih mesta na teritoriji grada. 

Praćenje kvaliteta ambijentalnog vazduha na teritoriji grada Kruševca je pokazalo da su koncentracije čađi uobičajeno povećane za ovo doba godine, zbog početka grejne sezone, kao i zbog meteoroloških uslova karakterističnih za ovo doba godine karakterističnih za ovo doba godine (temperaturne inverzije, odsustvo vetra, povećana vlažnost vazduha...).

Aerozagađenje ima direktan i indirektan uticaj na zdravlje ljudi, a najveći uticaj ima na respiratorni, kardiovaskularni, hematopoetski, imuni, nervni, skeletni i reproduktivni sistem čoveka.

Faktori koji utiču na zdravstveni efekat aerozagađenja su:

  • -          koncentracija zagađenja kojoj je osoba izložena,
  • -          dužina vremena izloženosti,
  • -          da li je osoba izložena još nekom faktoru,
  • -          faktor konstitucije izložene osobe.

Najosetljiviji deo populacije su deca, starije osobe, trudnice i hronični bolesnici.

Preporučuje se da osetljivi deo populacije izbegava duži boravak u spoljnoj sredini kada je prisutno aerozagađenje. Hronični bolesnici treba redovno da koriste propisanu terapiju i na znake pogoršanja zdravstvenog stanja da se jave izabranom lekaru.

Izveštaje o kvalitetu vazduha na teritoriji Grada Kruševca možete videti na sledećem linku:

https://krusevac.ls.gov.rs/ekologija/kvalitet-vazduha/

 

 
rszdravlje 
whologo
batut
krusevac

RFZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Copyright 2023 © VAMISA