NaslovnaPT Scheme

PTNoiseKS1-2021

PTNoiseKS1-2021 ( 7. krug )

Međulaboratorijsko uporedno merenje nivoa buke u životnoj sredini

 

I u ovom krugu, očekuje se da skup ima međunarodni karakter. Svoje interesovanje najavile su vodeće laboratorije za merenje nivoa buke u životnoj sredini iz BiH, S Makedonije, Albanije i Srbije.

 

                                                                                     Prijava / Applications             

                              Katalog _PTNoise_(srps) / Catalog _PTNoise_(engl)

     1

2

3

4

5

6

 PTNoiseKS1 2016

 
rszdravlje 
whologo
batut
krusevac

RFZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Copyright 2023 © VAMISA