NaslovnaUsluge

Usluge

Zavod za javno zdravlje vrši usluge iz oblasti ispitivanja namirnica, voda, otpadnih voda, briseva, predmeta opšte upotrebe, sanitarnih pregleda, mikrobioloških analiza, kvaliteta vazduha, merenje nivoa buke, ispitivanje kvaliteta zemljista, usluge dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije...