NaslovnaO ZavoduОглас за пријем у радни однос на одређено време - 14.6.2023. године

Оглас за пријем у радни однос на одређено време - 14.6.2023. године

Република Србија
ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ
Број: 327
Датум: 02.06.2023. год.
К р у ш е в а ц

На основу члана 24.-29. Закона о раду и члана 5.-9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, вд директор Завода за јавно здравље Крушевац, ул. Војводе Путника број 2, р а с п и с у ј е


О Г Л А С
за пријем у радни однос на одређено време

За радно место-послове:
1. Санитарно-еколошки техничар
2. Спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге

  Одлука о избору кандидата

 

 

  

 
rszdravlje 
whologo
batut
krusevac

RFZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Copyright 2023 © VAMISA