NaslovnaO ZavoduОглас за пријем у радни однос - 27.9.2023. године

Оглас за пријем у радни однос - 27.9.2023. године

Република Србија
ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ
Број: 567
Датум: 19.09. 2023. год.
К р у ш е в а ц


На основу члана 24.-29. Закона о раду и члана 5.-9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, вд директор Завода за јавно здравље Крушевац, ул. Војводе Путника број 2, р а с п и с у ј е 

О Г Л А С
за пријем у радни однос
   

За радно место-послове:
1. Виши санитарни техничар/ санитарно-еколошки инжењер
2. Санитарно-еколошки техничар
3. Лабораторијски техничар у дијагностици
4. Спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге

 

Одлука о избору кандидата

  

 
rszdravlje 
whologo
batut
krusevac

RFZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Copyright 2023 © VAMISA