NaslovnaCOVID-19O ZavoduSvetski dan hrane – 16. oktobar 2022. godine

Svetski dan hrane – 16. oktobar 2022. godine

Oktobar – mesec pravilne ishrane

Organizacija za hranu i poljoprivredu (Food and Agriculture Organization, FAO) svake godine obeležava 16. oktobar – Svetski dan hrane, dan kada je ova organizacija i osnovana 1945. godine. U Srbiji se 16. oktobar – Svetski dan hrane obeležava od 2001. godine, uz podršku Ministarstva zdravlja Republike Srbije. Tema ovogodišnjeg Svetskog dana hrane je „Unapređenje proizvodnje hrane = bolja ishrana = zdravija životna sredina = bolji kvalitet života: da ne ostavimo nikog iza sebe”.  
Svake godine svet se suočava sa novim izazovima u oblasti proizvodnje hrane: tehnologija proizvodnje hrane se menja, a poseban izazov predstavljaju klimatske promene, kao i migracije stanovništva. Osnovni cilj obeležavanja Svetskog dana hrane je podizanje svesti i poziv na akciju celokupnog stanovništva na problem gladi u svetu sa jedne strane, ali i opterećenja društva bolestima nedovoljne i preobilne ishrane.

Ključne činjenice
•    Više od tri milijarde ljudi u svetu koji čine oko 40% svetske populacijenema mogućnosti da se hrani u skladu sa principima pravilne ishrane.
•    Tokom 2021. godine za 193 miliona ljudi širom sveta bila je neophodna humanitarna pomoć u hrani radi pukog preživljavanja. U istoj godini 24 zemlje i 139 miliona ljudi bilo je suočeno sa nestašicom hrane zbog ratnih sukoba.
•    U seoskim sredinama širom sveta je dve trećine globalnog stanovništva koje se suočava sa nestašicom hrane.
•    Iako milioni u svetu gladuju, svaka četvrta odrasla osoba u svetu ima prekomernu telesnu masu ili je gojazna.
•    Izgradnja staklenih bašti širom sveta radi obezbeđenja proizvodnje hrane dovela je do krčenja ogromnih područja tropskih šuma, a time i do propadanja zemljišta, nestašice vode i smanjenja biološke raznovrsnosti.

Šta svako od nas može da uradi?

•    Birajte lokalno proizvedenu hranu i tako podržite male poljoprivredne proizvođače. Jedite sezonske proizvode: jagode i paradajz su i ukusniji i biološki vredniji tokom letnjih meseci u sezoni u kojoj uspevaju iako se mogu nabaviti i tokom zime.
•    Napravite spisak za kupovinu: kupite samo onoliko hrane koliko vam je zaista potrebno.
•    Kupljenu hranu čuvajte na odgovarajući način i vodite računa o roku trajanja.
•    Kada pripremate hranu iskoristite ono što imate u kući – budite kreativni.
•    Budite informisani o ključnim pravilima za bezbednost hrane (pet ključeva za bezbednost hrane).
•    Ukoliko ste u mogućnosti donirajte višak hrane humanitarnim organizacijama za one kojima je pomoć potrebna. Budite volonter i priključite se akcijama podele obroka najsiromašnijima.

I ove godine je Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut” sa mrežom okružnih instituta/zavoda za javno zdravlje raspisao konkurs za izbor najboljih likovnih i literarnih radova za decu predškolskih ustanova i učenike osnovih škola na temu„Pravilna ishrana = zdravlje” sa ciljem podsticanja zdravstvenovaspitnog rada u predškolskim ustanovama i školama na temu značaja ishrane za zdravlje.

 

RASPISUJU  KONKURS
ZA IZBOR NAJBOLjIH LIKOVNIH I LITERARNIH RADOVA NA TEMU:
''PRAVILNA ISHRANA = ZDRAVLjE''

Konkurs je namenjen deci iz predškolskih ustanova i učenicima osnovnih škola u Republici Srbiji. Cilj konkursa je da se podstakne zdravstveno vaspitni rad u predškolskim ustanovama i osnovnim školama na temu pravilne ishrane.


Najbolje likovne radove u kategoriji predškolskog uzrasta i  najbolje literarne i likovne radove u kategoriji učenika uzrasta I–IV razreda osnovne škole i V–VIII razreda osnovne škole, predškolske ustanove i škole treba da dostave Zavodu za javno zdravlje Kruševac, najkasnije do 20. oktobra, Centru za promociju zdravlja. Likovni radovi bi trebalo da budu urađeni  u formatu bloka broj 5.


Najbolji likovni i literarni radovi biće izabrani na nivou okruga, a zatim ih Zavod za javno zdravlje Kruševac dostavlja Institutu za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut”  kako bi se proglasio i promovisao najbolji dečiji rad na nacionalnom nivou.


Najbolji radovi biće izabrani i nagrađeni na okružnom nivou na završnoj manifestaciji ''Oktobar-mesec pravilne ishrane'' u Kruševcu. Najbolji radovi na nacionalnom nivou biće postavljeni na sajtu Instituta za javno zdravlje Srbije. Radovi se ne vraćaju već će biti korišćeni za dizajn i štampanje postera za 2023. godinu.

Zavrsna manifestacija „Oktobar-mesec pravilne ishrane“ 2022. godine

Odrzana zavrsna manifestacija „Oktobar-mesec pravilne ishrane“ 2022. god u OS „D.Markovic“. ZZJZ Krusevac je nagradio najuspesnije predskolce i ucenike osnovnih skola na likovnom i literarnom konkursu „Pravilna ishrana=zdravlje“ na podrucju Rasinskog okruga. Zavod je ovom prilikom ucenicima urucio i zahvalnice za doprinos uspesnoj realizaciji kampanje, kao i zastavice „Stvarno zdravo“.

DSCN1629

DSCN1640

DSCN1648

DSCN1678

DSCN1682

DSCN1686

DSCN1688

DSCN1689

 
rszdravlje 
whologo
batut
krusevac

RFZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Copyright 2023 © VAMISA