NaslovnaIzveštajiHigijena škola i predškolskih ustanova

Higijena škola i predškolskih ustanova

Aktivnosti Odeljenja za higijenu i humanu ekologiju Zavoda za javno zdravlje Kruševac iz oblasti higijene škola i predškolskih ustanova su sledeće:

  • uzorkovanje i analiza vode za piće iz školskih vodnih objekata koji nisu priključeni na gradske vodovode
  • uzorkovanje i analiza životnih namirnica i briseva sa predmeta opšte upotrebe iz školskih kuhinja
  • higijensko-sanitarni nadzor školskih objekata
  • uzorkovanje i analiza namirnica i briseva sa predmeta opšte upotrebe iz centralnih kuhinja predškolskih ustanova
  • briseva sa predmeta opšte upotrebe iz predškolskih objekata
  • uzimanje i analiza 75%-tnog dnevnog obroka iz predškolskih ustanova na energetsku vrednost i sastavne delove, kao i higijensko - sanitarni nadzor predškolskih ustanova.

Higijena škola

U toku prethodne godine uzeto je 544 uzoraka vode za piće iz školskih vodnih objekata koji nisu priključeni na vodovode. Od toga je mikrobiološki neispravno bilo 384 (70,59%) uzoraka, a fizičko-hemijski 201 (36,95%). Uzrok mikrobiološke neispravnosti bilo je prisustvo bakterija indikatora fekalnog zagađenja, a uzrok fizičko hemijske neispravnosti bilo je prisustvo povećane koncentracije nitrita, nitrata i mangana. Uzorkovanje i analiza rađeni su četiri puta godišnje, u skladu sa važećim Pravilnikom. U objektima koji su imali bakteriološku neispravnost predložena je dezinfekcija vode, a u školama u čijim vodnim objektima postoje povećane koncentracije nitrita, nitrata i mangana predloženo je pronalaženje novih izvorišta. Situacija je mnogo bolja u gradskim sredinama gde sve škole imaju rešeno pitanje vodosnabdevanja (priključene su na gradski vodovod).

U toku prethodne godine uzeto je 101 uzoraka životnih namirnica i 84 brisa sa predmeta opšte upotrebe iz školskih kuhinja.

Odeljenje za higijenu i humanu ekologiju Zavoda za javno zdravlje Kruševac Kruševac, izvršilo je higijensko sanitarni nadzor školskih objekata Rasinskog okruga. Od 38 osnovnih škola u Rasinskom okrugu, obuhvaćeno je 37 ili 97,37%. Od 12 srednjih škola nadzorom su obuhvaćene sve škole (100%). Od 3 više škole obuhvaćene su 2 (66,67%). U svakoj školi nadzor je vršen jednom godišnje. Školski objekti osnovnih škola u gradovima Rasinskog okruga uglavnom zadovoljavaju higijenske zahteve. To su objekti sa rešenim pitanjem vodosnabdevanja i dispozicije čvrstog i tečnog otpada. Međutim postoji mnogo škola, a naročito fizički odvojenih odeljenja gde nije rešeno ovo pitanje. Školska deca u ovim školama piju higijenski neispravnu vodu i koriste poljski nužnik. Školski nameštaj je veoma star, u nekim školama i dalje su u upotrebi skamije (takozvani vezani tip nameštaja) što podstiče pojavu deformiteta kičme kod školske dece. U samo nekoliko škola svaki učenik ima svoju klupu, što sa gledišta školske higijene predstavlja najbolje rešenje. Školski nužnici takođe zahtevaju rekonstrukciju. Na nužničkim kabinama uglavnom nedostaju brave, čučavci su ruinirani, obično nisu sve kabine u funkciji, a tečnih sapuna i papirnih ubrusa ima u veoma malom broju škola Rasinskog okruga. Fiskulturnu salu ima veći broj osmogodišnjih škola, ali sanitarni čvorovi u okviru fiskulturne dvorane ili ne funkcionišu, ili ih nema, ili su prilično zapušteni. Školske kuhinje su uglavnom distributivne, ima vrlo malo centralnih. Centralne kuhinje su pod kontrolom Zavoda za javno zdravlje Kruševac. U kuhinjama postoji deo za grubu obradu namirnica, deo za pripremanje i deo za distribuciju hrane. Radnici u kuhinji nose mantile i imaju sanitarne knjižice. Nema ukrštanja čistog sa nečistim delom.

Dvorišta osnovnih škola imaju dosta zelenih površina, ali one obično nisu organizovane (uglavnom nema lepo organizovanih bašti, klupa i korpi za smeće). U srednjim školama situacija je bolja nego u osnovnim. Razlog je taj što su ove škole u gradskim sredinama, pa imaju rešeno pitanje vodosnabdevanja i distribucije čvrstog i tečnog otpada. I u ovim školama nameštaj je veoma star, a nužnici u lošem stanju. Sve imaju fiskulturnu dvoranu i dvorište sa sportskim terenima. U ovim školama kuhinja ne postoji. Sve više škole ispunjavaju osnovne higijensko sanitarne zahteve. Imaju rešeno pitanje vodosnabdevanja i dispozicije čvrstog i tečnog otpada i dovoljan broj amfiteatara i specijalizovanih kabineta, što ispunjava specifične zahteve ovih škola.

Higijena predškolskih ustanova

Iz centralnih kuhinja predškolskih ustanova uzeto je 285 uzoraka životnih namirnica i 441 briseva sa predmeta opšte upotrebe. Rezultati ispitivanja mikrobiološke ispravnosti namirnica po osnovnim grupama - uzeto je 194 obroka u cilju analize energetske vrednosti i kvantitativne analize osnovnih sastojaka hrane.

Cilj higijensko sanitarnog nadzora predškolskih ustanova je da se sagleda stanje predškolskih objekata na teritoriji Rasinskog okruga. Nadzorom je obuhvaćeno 6 predškolskih ustanova i 16 predškolskih objekata, što predstavlja 100%-tni obuhvat. Higijensko–sanitarni nadzor svakog objekta ove vrste vršen je dva puta godišnje. Predškolske ustanove su namenski građene sa rešenim pitanjem vodosnabdevanja i dispozicije čvrstog i tečnog otpada. Deca su raspoređena po grupama. Postoje: jaslena, mlađa i srednje vaspitna i predškolska grupa. Svaka grupa ima svoju prostoriju sa sanitarnim čvorom. Sanitarni čvor je prilagođen uzrastu dece. Higijena sanitarnog čvora je dobra, postoji dovoljan broj sapuna i papirnih ubrusa. Sobe su dobro provetrene, nameštaj je star, higijena prostorija je dobra. Koriste se dezinfekciona sredstva. Postoji 6 centralnih kuhinja, ostale su distributivne. Centralne kuhinje odgovaraju higijensko sanitarnim zahtevima. Postoji deo za grubu obradu nanirnica, deo za pripremanje hrane. Ne postoji deo za distribuciju hrane, već se hrana kolicima raznosi u sobe gde se obeduje. Svi radnici nose zaštitnu odeću.

Zbog manjka prostora iste prostorije se koriste za dnevni boravak dece, spavanje i distribuciju hrane. Sve predškolske ustanove imaju fizički odvojena odeljenja na selu smeštena u osnovnim školama. To je samo jedna prostorija u školi, u njoj su smeštena deca različitog uzrasta. Predškolska i školska deca koriste zajednički sanitarni čvor, a to je vrlo često poljski nužnik.U ovim odeljenjima pored nerešenog pitanja vodosnabdevanja nije rešeno ni pitanje dispozicije otpada.

 
rszdravlje 
whologo
batut
krusevac

RFZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Copyright 2023 © VAMISA