NaslovnaUslugeSanitarni preglediUslugeMikrobiološka ispitivanja namirnica

Mikrobiološka ispitivanja namirnica

Ispitivanja se vrše na osnovu Pravilnika o opštim i posebnim uslovima higijene hrane u bilo kojoj fazi proizvodnje, prerade i prometa („Službeni glasnik RS”, broj 72/10). Zavod radi ispitivanja svih mikrobioloških kriterijuma za hranu i to:

  • Mikrobiološki kriterijum za hranu - Listeria monocytogenes
  • Mikrobiološki kriterijum za hranu - Salmonella
  • Mikrobiološki kriterijum za hranu - Enterobacteriaceae
  • Mikrobiološki kriterijum za hranu - Escherichia coli
  • Mikrobiološki kriterijum za hranu - Koagulaza pozitivne stafilokoke
  • Mikrobiološki kriterijum za hranu - Broj aerobnih kolonija
  • Mikrobiološki kriterijum za hranu - Plesni i kvasci
  • Mikrobiološki kriterijum za hranu - Sulfitoredukujuće klostridije
  • Mikrobiološki kriterijum za hranu - Bacillus cereus

 
rszdravlje 
whologo
batut
krusevac

RFZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Copyright 2023 © VAMISA